top of page
138518_r0_940.jpg

Dziękujemy
za podpisanie apelu o zlecenie pomiarów hałasu wzdłuż POW !

Dzięki Wam Dzielnica Wawer zleciła pomiary akustyczne w 11 punktach.
Pomiary wykazały przekroczenia norm aż w 6 punktach! Dzielnica wystąpiła do Marszałka Województwa o zobowiązanie GDDKiA do działań zmierzających do redukcji hałasu. 

W dniu 26.01.2024 Marszałek Województwa Mazowieckiego decyzją nr Nr 1/24/PZ.E postanowił nałożyć na GDDKiA obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S2 w terminie 4,5 roku.

Naszym zdaniem decyzja została wydana z naruszeniem prawa. Złożyliśmy odwołanie

Minister K i Ś przychylił się do naszej skargi i w dniu 25.03.2024 roku wydał decyzję o uchyleniu decyzji Marszałka WM we wnioskowanym przez nas zakresie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. 

WYKAZ WYSŁANYCH WNIOSKÓW I PETYCJI

Tytuł
Data utworzenia
Status
Liczba podpisów
Dokument
Odwołanie od Decyzji MWM w/s modernizacji ekranów
27. LUT 2024
złożone
2
pobierz
Wniosek do RDOŚ w/s pomiarów przy ul Popiołów
27. WRZE 2023
złożony
pobierz
Wniosek do GDDKiA w/s pomiarów przy ul Tawułkowa
20. MAR 2023
złożony
2
pobierz
Wniosek do GDDKiA o dołączenie pomiarów do analizy
17. LUT 2023
złożony
2
pobierz
Wniosek do MWM o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
17. LUT 2023
złożony
2
pobierz
Pismo do RDOŚ w/s pomiarów hałasu
05. PAŹ 2022
wysłane
2
pobierz
Pismo do GDDKiA w/s analizy porealizacyjnej
05. PAŹ 2022
wysłane
2
pobierz
Prośba o opinię Politechniki Wrocławskiej
09. MAJ 2022
wysłane
2
podbierz
Wniosek do GDOŚ o wszczęcie kontroli
09. GRU 2021
wysłany
2
pobierz
Pismo do Zarządu Dzielnicy Wawer
15. LIS 2021
wysłane
2
pobierz
Skarga do GINB
23. PAŹ 2021
wysłany
2
pobierz
Wnisek do GIOŚ o wszczęcie kontroli
15. PAŹ 2021
złożony
2
pobierz
Wiosek do WINB
27. SIE 2021
złożony
2
pobierz
Odwołanie od decyzji Marszałka WM z dnia 26.01.2024
27. LUT 2024
złożony
2
pobierz
Pismo do RDOŚ w/s pomiarów hałasu
05 LIST 2022
złożone
2
pobierz
Pismo do GDDKiA w/s analizy porealizacyjnej
05 LIST 2022
złożone
2
pobierz
Wniosek do GDOŚ
14. GRU 2021
złożony
2
pobierz
Pismo do Zarządu Dzielnicy Wawer
15. NOV 2021
złożony
2
pobierz
Wniosek do GIOŚ
15 PAŹ 2021
złożony
2
pobierz
Zapytanie do WRD Policji
09. WRZE 2021
złożony
2
pobierz
Wniosek do WINB o wszczęcie postępowania
27. SIE 2021
złożony
2
pobierz
Apel mieszkańców Dzielnicy Wawer o zlecenie pomiarów hałasu wzdłuż POW
14. CZE 2021
złożony
629
pobierz
Wniosek do Burmistrza Wawra o informację
17. MAR 2021
złożony
2
pobierz
Wniosek do GDDKiA o ograniczenie prędkości
04. MAR 2021
złożony
3
pobierz
Wniosek do KS Policji o kontrole prędkości
04. MAR 2021
złożony
3
pobierz
Wniosek do GITD o odcinkowy pomiar prędkości
04. MAR 2021
złożony
100
pobierz
Wniosek Stowarzyszenia do RDOŚ
19. LUT 2021
złożony
2
pobierz
Wniosek Stowarzyszenia Ekrany Akustyczne dla Wawra do GDDKiA
04. LUT 2021
złożony
1100
pobierz
Wniosek do GDDKiA osiedle Sosnowy Zakątek
25. WRZE 2020
złożony
30
pobierz
Petycja do GDDKiA Tawułkowa, Zakątek Wawer, Polana Wawer, Celulozy
04. STY 2021
złożona
203
pobierz
Wniosek o info dot. programu monitoringu
24. STY 2021
złożony
1
pobierz
Wniosek do Komisji Rozwoju Rady d. Wawer
17. STY 2021
złożony
8
pobierz
Wniosek do GDDKiA Zbójna Góra/Radość
06. STY 2021
złożony
340
pobierz
Wniosek do GDDKiA Miedzeszyn/Radość
20. STY 2021
złożony
500
pobierz
Wniosek do GDDKiA Aleksandrów/Radość
20. STY 2021
złożony
150
pobierz
bottom of page