top of page

NOTA PRAWNA

Wszelkie informacje udostępnione na niniejszej witrynie internetowej nie mają charakteru porady prawnej ani innej podobnej czynności lub usługi. Udostępniamy te informacje bezpłatnie do wiadomości mieszkańców dotkniętych nadmiernym hałasem w sąsiedztwie Południowej Obwodnicy Warszawy w celu podnoszenia świadomości społecznej w zakresie zagrożeń ochrony środowiska naturalnego i zagrożeń przed hałasem i wibracjami.

Naszym celem jest inicjowanie, wspieranie i organizowanie aktywności społecznej ukierunkowanej na eliminowanie zagrożeń ochrony środowiska, zagrożeń hałasem i wibracjami na terenie dzielnicy Wawer m. st. Warszawy i jej otoczeniu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

bottom of page