top of page

O NAS

Kim jesteśmy i jakie są nasze cele

Ta obywatelska inicjatywa ma na celu integrację wszystkich osób, którym leży na sercu ograniczenie hałasu emitowanego przez przez trasę S2 (Południową Obwodnicę Warszawy) przebiegającą między innymi przez dzielnicę Warszawa-Wawer.

Obwodnica znacznie usprawniła komunikację drogową w naszej dzielnicy, jednak brak odpowiednich zabezpieczeń akustycznych wzdłuż POW, wbrew wcześniejszym zapowiedziom Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) a także decyzjom środowiskowym, sprawia, że w wielu miejscach hałas generowany przez pojazdy jest nie do zaakceptowania. 

Istnieje również uzasadnione podejrzenie, że generowana przez ruch komunikacyjny emisja hałasu na wskazanym terenie już teraz przekracza dopuszczalne normy określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 112) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na niektórych odcinkach POW zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie trasy i nie posiada żadnych zabezpieczeń akustycznych.

Na temat szkodliwego wpływu hałasu na zdrowie człowieka powstały liczne publikacje. Wskazuje się, że hałas jest jednym z czynników stresogennych, może powodować rozdrażnienie, stany chronicznego zmęczenia, zaburzenia snu, choroby układu krążenia, spadek koncentracji. Prowadzone są również badania nad wpływem hałasu na powstawanie chorób nowotworowych, ponieważ hałas osłabia także w dużym stopniu system immunologiczny człowieka. Organizm osłabiony hałasem wykazuje większą podatność na infekcje i rozwój różnych chorób, w tym nowotworowych.

Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia mieszkańcom Dzielnicy Wawer bezpiecznego środowiska akustycznego, niezbędne jest rzetelne przeprowadzenie pomiarów poziomu hałasu na trasie S2 Południowej Obwodnicy Warszawy, przebiegającej przez osiedla: Aleksandrów, Radość, Miedzeszyn, Falenica, Nadwiśle oraz zminimalizowanie generowanych uciążliwości akustycznych do poziomów bezpiecznych dla człowieka.

 

Prosimy o czynny udział, pisanie postów i komentarzy, proponujcie wszelakiego rodzaju działania, które mogą pomóc w osiągnięciu poprawy ochrony przed hałasem mieszkańców osiedli Aleksandrów, Falenica, Miedzeszyn, Nadwiśle, Radość oraz wszystkich okolicznych miejscowości i osiedli dotkniętych hałasem z powodu braku ekranów akustycznych.

Droga do celu będzie kręta i wyboista, dlatego musimy być zintegrowani i gotowi do działania.

Proszę o udostępnianie informacji o naszej inicjatywie i zapraszanie zainteresowanych.

Tutaj będziemy informować o podejmowanych działaniach i publikować prośby o wsparcie. Jesteśmy zdeterminowani i nie spoczniemy, dopóki nie osiągniemy zamierzonego celu.

Dołącz do naszej grupy na FB:

https://www.facebook.com/groups/ekranydlapow 

polub naszą stronę

https://www.facebook.com/EkranydlaPOW/ 

bottom of page