top of page
rys._1_plan_orientacyjny.jpg

Przydatne dokumenty i adresy stron

Nazwa dokumentu
Kategoria
Pobierz
Wytyczne WHO dot. hałasu (ang.)
ogólna
pobierz
Nasz wniosek do GDDKiA z dnia 6.01.2021
wnioski
pobierz
Treść naszego wystąpienia na posiedzeniu KR Rady dz. Wawer 18.01.2021
ogólna
pobierz
Decyzja RDOŚ WOOŚ-II.4200.18.2016.MW.14 z dnia 18.08.2017r.
prawne
pobierz
Decyzja RDOŚ WOOŚ-II.4200.12.2011.JI z dnia 29.04.2011r.
prawne
pobierz
Dyrektywa 2002/49/WE PE i RE z dnia 25.06.2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku
prawne (UE)
pobierz
Wpływ hałasu komunikacyjnego na stan środowiska akustycznego człowieka, I. Leśnikowska-Matusiak, A. Wnuk, Instytut Transportu Samochodowego, 2014.
naukowe
pobierz
Page 1 of 3

ekrany akustyczne, walka z hałasem, stop hałasowi

bottom of page