top of page

My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

Odwołanie od Decyzji MWM w/s modernizacji ekranów

Odwołanie od Decyzji MWM w/s modernizacji ekranów

złożone

Wniosek do RDOŚ w/s pomiarów przy ul Popiołów

Wniosek do RDOŚ w/s pomiarów przy ul Popiołów

złożony

Wniosek do GDDKiA w/s pomiarów przy ul Tawułkowa

Wniosek do GDDKiA w/s pomiarów przy ul Tawułkowa

złożony

Wniosek do GDDKiA o dołączenie pomiarów do analizy

Wniosek do GDDKiA o dołączenie pomiarów do analizy

złożony

Wniosek do MWM o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Wniosek do MWM o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

złożony

Pismo do RDOŚ w/s pomiarów hałasu

Pismo do RDOŚ w/s pomiarów hałasu

wysłane

Pismo do GDDKiA w/s analizy porealizacyjnej

Pismo do GDDKiA w/s analizy porealizacyjnej

wysłane

Prośba o opinię Politechniki Wrocławskiej

Prośba o opinię Politechniki Wrocławskiej

wysłane

Wniosek do GDOŚ o wszczęcie kontroli

Wniosek do GDOŚ o wszczęcie kontroli

wysłany

Pismo do Zarządu Dzielnicy Wawer

Pismo do Zarządu Dzielnicy Wawer

wysłane

Skarga do GINB

Skarga do GINB

wysłany

Wnisek do GIOŚ o wszczęcie kontroli

Wnisek do GIOŚ o wszczęcie kontroli

złożony

bottom of page