top of page
Szukaj

Wyłoniono wykonawcę analizy porealizacyjnej POW

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Analiza porealizacyjna wraz z monitoringiem dla budowy drogi ekspresowej S2-Południowa Obwodnica Warszawy, na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o.o. Sp.k., ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław, z ceną 218 325,00 zł brutto.


Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu analizę porealizacyjną wraz z protokołem przekazania w terminie 4 miesięcy od zawarcia umowy.


Wszystkie pomiary hałasu będą wykonywane poza okresem ferii zimowych w woj. mazowieckim w okresie 13.02. -26.02.2023 r.


Pomiary mają się rozpocząć nie wcześniej niż 9 stycznia 2023 r.


GDDKiA zleciła pomiary hałasu w 48 punktach - referencyjnych oraz dodatkowych:

PDH-1, ul. Pachnąca 12, 02-790 Warszawa

PDH-2, ul. Pawlaczyka 1, 02-790 Warszawa

PDH-3, ul. Prymasa Augusta Hlonda 11h, 02-972 Warszawa

PDH-4, ul. Ruczaj 117P, 02-997 Warszawa

PDH-5, ul. Ruczaj 89, 02-997 Warszawa

PDH-6, ul. Bruzdowa 71C, 02-991 Warszawa

PDH-7, ul. Podbiałowa 14, 04-983 Warszawa

PDH-8, ul. Celulozy 107U, 04-986 Warszawa

PDH-9, ul. Tawułkowa 3R, 04-953 Warszawa

PDH-10, ul. Liliowa 51a, 04-953 Warszawa

PDH-11, ul. Celulozy 40D, 04-986 Warszawa

PDH-12, ul. Cygańska 2, 04-815 Warszawa

PDH-13, ul. Latorośli (dz. ewid. nr 69/30 obręb 31502), 04-957 Warszawa

PDH-14, ul. Kokosowa 51, 02-797 Warszawa

PDH-15, ul. F. Płaskowickiej 44, 02-778 Warszawa

PDH-16, ul. J. Smosarskiej 8, 04-957 Warszawa

PDH-17, punkt km 8+648, po stronie lewej.

PDH-18, punkt 7 w km 10+411, strona lewa

PDH-19, punkt 8 w km 10+466, strona prawa

PDH-20, punkt 9 w km 10+896, strona lewa

PDH-21, punkt 10 w km 10+990, strona prawa

PDH-22, punkt 11 w km 10+930, strona prawa

PDH-23, punkt 12 w km 11+220, strona prawa

PDH-24, punkt na terenie szpitala Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu (analizą objąć wszystkie obiekty szpitala)

PDH-25, numer receptora 7 km 13+420 strona prawa

PDH-26, numer receptora 9 km 13+630 strona prawa

PDH-27, numer receptora 30 km 13+180 strona prawa

PDH-28, numer receptora 38 km 12+910 strona prawa

PDH-29, numer receptora 40 km 13+290 strona prawa

PDH-30, numer receptora 48 km 14+700 strona lewa

PDH-31, numer receptora 56 km 14+090 strona lewa.

PDH-32, punkt 1 w km 5+321 strona prawa

PDH-33, punkt 2 w km 5+453 strona lewa

PDH-34, punkt 3 w km 5+587 strona lewa

PDH-35, punkt 4 w km 7+837 strona lewa

PDH-36, punkt 5 w km 7+873 strona prawa

PDH-37, punkt receptorowy nr 17,

PDH-38 punkt receptorowy nr 19,

PDH-39, punkt receptorowy nr 23

PDH-40, punkt receptorowy nr 26

PDH-41, punkt receptorowy nr 32

PDH-42, punkt receptorowy nr 36

PDH-43, punkt receptorowy nr 45

PDH-44, punkt receptorowy nr 47

PDH-45, punkt receptorowy nr 54

PDH-46, punkt receptorowy nr 57

PDH-47, punkt receptorowy nr 61

PDH-48, punkt receptorowy nr 63.


Dokumentacja przetargowa jest dostępna na stronie GDDKiA https://tiny.pl/wjvm4

442 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page