top of page
Szukaj

Urząd Marszałkowski wydał decyzję w/s POW !

Urząd Marszałkowski informuje, że 26 stycznia 2024 r. została wydana decyzja nr 1/24/PZ.E Marszałka Województwa Mazowieckiego, znak: PZ- IV.7033.33.2023.EW nakładająca na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązek ograniczenia oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S2, stanowiącej Południową Obwodnicę Warszawy.


W sentencji czytamy, że Marszałek postanowił:


1. nałożyć na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00- 874 Warszawa, obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S2, stanowiącej Południową Obwodnicę Warszawy (dalej: „POW”), na odcinku od skrzyżowania z drogą 801 (ul. Wał Miedzeszyński w Warszawie) do skrzyżowania POW z ul. Cygańską w Warszawie, poprzez wykonanie zabezpieczeń akustycznych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji, stanowiącym integralną część rozstrzygnięcia niniejszej decyzji,


2. ustalić termin wykonania obowiązku, o którym mowa w punkcie 1 na 4 lata i 6 miesięcy licząc od dnia, kiedy niniejsza decyzja stanie się ostateczna.


W uzasadnieniu stwierdzono m.in, , że wyniki pomiarów potwierdzają, że eksploatacja drogi ekspresowej S2 stanowiącej Południową Obwodnicę Warszawy na odcinku od skrzyżowania z drogą 801 (ul. Wał Miedzeszyński w Warszawie) do skrzyżowania POW z ul. Cygańską w Warszawie negatywnie oddziałuje na środowisko w zakresie hałasu.


Oddziaływanie pozostałej części trasy zostanie przeanalizowane w odrębnym postępowaniu administracyjnym.


W ramach wykonanej analizy porealizacyjnej zaproponowano budowę dodatkowych zabezpieczeń w postaci ekranów akustycznych oraz modyfikację już istniejących.


Od niniejszej decyzji służy stronie prawo odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni


Zestawienie ekranów akustycznych wskazanych do realizacji w ramach niniejszej decyzji można pobrać poniżej


eDok_Załącznik do dec 1.24.PZ.E z 26.01.24
.pdf
Pobierz PDF • 308KB

494 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page