top of page
Szukaj

Polska musi dostosować przepisy o hałasie do wymogów UE - wyrok TSUE

Polska nie zastosowała się do przepisów UE co do walki z hałasem - orzekł 20.04.2023r. TSUE. Wyrok to finał sprawy wlekącej się od siedmiu lat. Teraz Polska powinna dostosować swoje prawo do wymogów Unii.


"Polska uchybiła obowiązkom państwa członkowskiego UE, nie sporządzając planów działań co do hałasu dotyczących 13 głównych linii kolejowych i 247 głównych dróg, a także nie przedstawiając streszczeń planów działań dotyczących tych linii kolejowych i dróg oraz dla dodatkowych 16 głównych dróg w Polsce" - orzekł TSUE


Unijny Trybunał Sprawiedliwości podzielił zarzuty Komisji Europejskiej, że Polska nie przyjęła terminowo planów działania w zarządzaniu hałasem dla obszarów, gdzie normy hałasu nie są obecnie przekraczane. Jednak prawo unijne wymaga, by również w takich przypadkach władze opracowywały plany, jak utrzymać nieprzekroczone normy na ryzykownych obszarach.


Za niepodporządkowanie się wyrokowi Polsce grożą kary


12 tys. przedwczesnych zgonów w Europie


Dyrektywa o hałasie to główne narzędzie prawne UE, które służy do określenia poziomu zanieczyszczenia hałasem i podjęcia działań w tym zakresie. Koncentruje się na określeniu narażenia na hałas i ocenie jego skutków dla zdrowia na poziomie pojedynczych domów i mieszkań, na zapewnieniu społeczeństwu dostępu do informacji na temat hałasu oraz jego skutków, a ponadto na zapobieganiu hałasowi i zmniejszaniu go w środowisku.


Komisja Europejska szacuje, że hałas stanowi problem zdrowotny dla co najmniej co piątego obywatela Unii. Hałas powodowany przez ruch drogowy, kolejowy i lotniczy jest drugą – po zanieczyszczeniu powietrza – główną środowiskową przyczyną przedwczesnych zgonów.


108 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page