top of page
Szukaj

Mapa akustyczna Warszawy 2022

W serwisie mapowym Urzędu m.st. Warszawy została opublikowana aktualna mapa hałasu dla m.st. Warszawy:


Wyraźnie widać pogorszenie środowiska akustycznego w okolicy nowej obwodnicy Warszawy S2, przebiegającej przez dzielnice Wawer i Wilanów.

Mapa została sporządzona techniką symulacji, zatem w niektórych obszarach poziom hałasu może być jeszcze wyższy, co zresztą wykazały niezależne pomiary zlecone przez Urząd Dzielnicy Wawra.


Przedstawiona grafika pokazuje wyłącznie hałas drogowy.


Dopuszczalne poziomy hałasu drogowego są następujące:

- dla strefy ochronnej „A” uzdrowiska oraz terenów szpitali poza miastem – L Aeq D i L Aeq N : 50 i 45 dB, L DWN i L N : 50 i 45 dB;

- dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, terenów domów opieki społecznej oraz terenów szpitali w miastach – L Aeq D i L Aeq N : 61 i 56 dB, L DWN i L N : 64 i 59 dB;

- dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, terenów zabudowy zagrodowej, terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów mieszkaniowo-usługowych – L Aeq D i L Aeq N : 65 i 56 dB, L DWN i L N : 68 i 59 dB;

- dla terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców– L Aeq D i L Aeq N : 68 i 60 dB, L DWN i L N : 70 i 65 dB.809 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page