top of page
Szukaj

Dobudujemy i podwyższymy ekrany akustyczne w ciągu obwodnicy Marek

Podpisana została umowa na zaprojektowanie i budowę nowych oraz podwyższenie istniejących ekranów akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S8 obwodnicy Marek na odcinku od węzła Marki do rejonu ul. Pustelnickiej w Zielonce.

Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm ELJAKO-AL (lider) i EKOPRES (partner). Umowa o wartości ok. 18,2 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 12 miesięcy od daty jej zawarcia. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest wiosną 2022 roku.

Obowiązki wykonawcy


Zadaniem wykonawcy jest zaprojektowanie i budowa ekranów akustycznych oraz podwyższenie istniejących urządzeń ochrony środowiska zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S8 na odcinku pomiędzy węzłem Marki a ul. Pustelnicką w Zielonce.

Pomiary gmin i analiza porealizacyjna


W związku z protestami mieszkańców w rejonie obwodnicy Marek związanymi z hałasem pochodzącym z oddanej do ruchu trasy, władze samorządowe podjęły działania w kwestii zlecenia wykonania badań hałasu.

Na ich podstawie Marszałek Województwa Mazowieckiego wydał decyzję zobowiązującą GDDKiA do ograniczenia oddziaływania akustycznego drogi w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie.

Niezależnie od powyższego, GDDKiA zleciła sporządzenie analizy porealizacyjnej. Obowiązek jej wykonania w okresie 12 miesięcy od oddania drogi do użytkowania został wskazany w treści decyzji środowiskowej. Analiza porealizacyjna została przekazana do właściwych organów administracji. Ponadto zakres analizy porealizacyjnej pozwolił na określenie konkretnych działań niezbędnych do podjęcia w celu spełnienia wymagań wydanej, na podstawie pomiarów gmin, decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego.


źródło: GDDKiA
128 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page