top of page

Mapa hałasu

Wspólnie zbudowaliśmy mapę hałasu powodowanego ruchem pojazdów na Południowej Obwodnicy Warszawy (POW).

Zgłoszone przez mieszkańców posesje o zwiększonym natężeniu hałasu zostały naniesione na mapę. Następnie zostały one zweryfikowane i stanowiły podstawę do typowania punktów pomiarów akustycznych zleconych przez UD Wawer.
Na podstawie tych pomiarów zawnioskowaliśmy do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o weryfikację poprawności obliczeń akustycznych przeprowadzonych przez GDDKiA. Zgłoszenia dają nam również obraz klimatu akustycznego jaki panuje po wybudowaniu obwodnicy.

Bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszenia ! To dzięki Wam mamy argumenty, aby walczyć o ciszę w naszej dzielnicy.

Zgłoszenie

Na mapie widoczny będzie jedynie adres lokalizacji oraz np. wartość dB(A) - jeśli ją podasz.
Twój adres e-mail nie pojawi się na mapie.

Zgłoszenie
bottom of page