top of page
Szukaj

Ministerstwo KiŚ za obniżeniem hałasu na POW !

W dniu 26.01.2024 Marszałek Województwa Mazowieckiego decyzją nr Nr 1/24/PZ.E postanowił nałożyć na GDDKiA obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S2 w terminie 4,5 roku.


Naszym zdaniem Decyzja została wydana z naruszeniem prawa. W związku z tym Stowarzyszenie złożyło wniosek o:

  1. uchylenie Decyzji w części dotyczącej określenia zakresu czynności zmierzających do wykonania obowiązku ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko odcinka północnego (L) trasy S2 od km 14+692 do km 16+109, czyli odcinka o długości 1.417 m od skrzyżowania S2 z ulicą Truskolaską do skrzyżowania S2 z ul. Cygańską;

  2. orzeczenie co do istoty sprawy poprzez nałożenie na GDDKiA obowiązku ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S2 na nieruchomość zlokalizowaną przy ul. Izbickiej, nr 104 w Warszawie do poziomu zgodnego z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014r. Poz. 112)


W dniu 25.03.2024 roku Minister Klimatu i Środowiska podzielił naszą argumentację i uchylił Decyzję we wnioskowanym przez nas odcinku. W pozostałej części Decyzja została utrzymana w mocy.


Minister stwierdził, że w toku postępowania przedłożona przez GDDKiA analiza porealizacyjna przedmiotowego terenu nie wykazała przekroczeń jakości środowiska, lecz została ona wykonana za pomocą modelu obliczeniowego bez uwzględnienia rzeczywistych pomiarów wykonanych na zlecenie UD Wawer (!)


GDDKiA musi w sposób jednoznaczny wykazać, że nie występują przekroczenia hałasu we wskazanym przez nas punkcie lub wybudować ekrany!


Pełna treść obydwu dokumentów poniżej.Minister-odpowiedż na zaskarżenie decyzji
.pdf
Pobierz PDF • 4.91MB


Odwołanie Stowarzyszenia od decyzji Marszałka 27022024
.pdf
Pobierz PDF • 178KB


296 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page